Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames (REACT-EU)

  • Projekti lühikirjeldus: Centene Pro Arenguprogrammi projekti eesmärgiks on tulla turule senisest parema funktsionaalsusega ja erilise disainiga unikaalsete toodetega, mis lahendaks tsementplaatide paigaldusega seotud probleeme ja tõstaks kasutajamugavust muutes nii tooted laiemale tarbijaskonnale kättesaadavaks ja kasutatavaks. Projekti raames toimuv protsesside arendamine, personali täiendamine ja põhivara soetamine on seotud uute toodete turule toomisega, mille eesmärgiks on ettevõtte kasvueesmärkide saavutamine.
  • Eesmärk: Unikaalsete ja uuenduslike toodete arendamine ja turule toomine 2022-2023, brändi tuntuse suurendamine ja lojaalsuse tekitamine sihtturgudel, tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine ja täiendamine müügiedu tagamiseks, innovaatiliste fassaadipaneelide prototüübi väljatöötamine, müügitulu kasv, lisandväärtuse kasv töötaja kohta.
  • Tulemus: Turule on tuldud unikaalsete toodetega, mis tagavad ettevõtte eesmärkide täitmise.
  • Fondi nimetus: Taaskäivitamiserahastu REACT-EU ERD. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames (REACT-EU)
  • Toetuse summa: 357 300 eurot