Mitmeotstarbeline ehitusplaat sise- ja poolavatud tingimustesse

Promat MASTERBOARD® on mitmeotstarbeline ehitusplaat (klass 0), mis sobib kasutamiseks sise- ja poolavatud tingimustes. Plaat on piiratud süttivusega materjal ja seda saab kasutada konstruktsioonides, mis tagavad kaitse tule leviku eest kuni 30 minuti jooksul.

Promat MASTERBOARD® on valitud kiudude ja täiteainetega tugevdatud kaltsiumsilikaatplaat. See on valmistatud ilma anorgaaniliste kiududeta ning ei sisalda formaldehüüdi.

Promat MASTERBOARD® on määrdunudvalge värvusega ja selle üks külg on sileda viimistlusega ning teine külg on lihvitud. Plaati võib kasutada ilma täiendava viimistluseta või katta dekoratiivse värvkatte, tapeedi või keraamiliste plaatidega.

Promat MASTERBOARD® on niiskuskindel, see ei lagune füüsiliselt niisketes või märgades tingimustes ning talub kuni 80 °C temperatuuri ja sagedasi temperatuurimuutusi.

Plaadi ohutuskaart on saadaval Promati tehniliste teenuste osakonnas. Nagu mis tahes teiste materjalide puhul, tuleb ohutuskaart enne plaadiga töötamist hoolikalt läbi lugeda. Plaat ei ole klassifitseeritud ohtliku ainena ja seetõttu ei kohaldata selle vedamisele ega prügilasse ladestamisele erinõuded. Plaadid võib visata ehitusplatsil kasutatavasse prügikasti koos muude tavaliste ehitusjäätmetega, mille peab seejärel kõrvaldama registreeritud töövõtja.

KASUTUSALAD

  • Sauna kerise tagune sein ja lagi
  • Vaheseinad
  • Laed
  • Seina- ja katusevooderdised
  • Tuulekast, veranda või varikatuse vooderdised
  • Hoolduskanalite ja torude katted
  • Boileri ja tuulutuskapi vooderdised
  • Uste tulekindlaks muutmine

Paksus (mm) Pikkus (mm) Ligikaudne kaal (kg/m2)
Kuiv Niiskusesisaldus ligik. 6%
8 2500 x 1200 5,9 6,3
622 x 1200 5,9 6,3
10 2500 x 1200 8,8 9,3
12 2500 x 1200 11,7 12,4

Märkus. Soovi korral on saadaval ka teised suurused.

Nimetus Kaltsiumsilikaat
Materjaliklass Piiratud süttivus
Leegilevik pinnal Klass 1
Klassifikatsioon ehituseeskirjade alusel Klass 0
Nominaalne kuivtihedus (keskmine) kg/m3 975
Aluselisus (ligikaudne) pH 7-10
Soojusjuhtivus (ligikaudne) temperatuuril 20 °C (W/mK) 0,22
Termiline paisumistegur (20-100 °C) m/mK 9 x 10 6
Nominaalne niiskusesisaldus (ümbritsev) % 6
Niiskuse liikumine (ümbritsev kuni küllastunud) % ≤ 0.15
Aurutihedus MNs/gm (BS 7374:1990) 80
Standardplaatide paksuse tolerants (mm) +0,5 kuni -0,5 (6 mm ja 8 mm plaadid)
+1,0 kuni -1,0 (12 mm plaadid)
Tavaliste plaatide pikkus x laiuse tolerants (mm) ± 3.0
Pinna seisukord Esikülg – Siledad, lihvimata
Tagakülg – lihvitud

Mehaanilised omadused:

Paindetugevus* Keskmine, kuiv N/mm2 ≥ 4.5
Elastsusmoodul E Keskmine, kuiv N/mm2 6500
Tõmbetugevus (paralleelselt)* Keskmine, kuiv N/mm2 0.99
Survetugevus* Keskmine, kuiv N/mm2 9.3

*Viide ETA 09/0250