Aukude puurimine märjale ja kuivale tsementplaadile

Pärast plaatide objektil mõõtu lõikamist või kruviaukude puurimist on vajalik plaadilt tsemenditolm viivitamatult eemaldada madalrõhu kompressori, tolmuimejaga või pehme riide või harjaga. Märja lapi või kindaga nähtavat tolmu plaadilt pühkides jääb tolm plaadi pinnale ning rikub selle välimuse. Seetõttu vältige lõikamist liiga lähedal juba paigaldatud plaatidele, et lõikamisest tulenev tolm ei satuks paigaldatud plaatidele. Vältige plaatide lõikamisel ja töötlemisel nende kriimustamist.

NB! Märjad või niisked plaadid tuleb enne paigaldamist kuivatada ning vajadusel puhastada.
NB! StoneREX plaatide pindasid ei tohi veega pesta ajal, kui neile paistab peale päike või on mingil muul põhjusel kuumad.