Puidust ehituselementide tulekaitsekate kaltsiumsilikaatplaatidega

Tootekirjeldus

Tulekindlad suuremõõtmelised kaltsiumsilikaatplaadid, mis on ette nähtud kasutamiseks üld- ja tööstusehituses puidust ehituselementide (seinad, vahelaed, talad, postid), šahtiseinte ning trapetsplekiga kaetud seinte ja vahelagede tulekaitsekatete tegemiseks.

Kasutamine

Puittaladel vahelaed:

REI30 – PROMAXON® Typ-A, 10 mm. Täpsem juhend: REI30 juhend

REI60 – PROMAXON® Typ-A, 15 mm. Täpsem juhend: REI60 juhend

REI120 – PROMAXON® Typ-A, 2×10 mm tala peal ja 2×25 mm tala all. Täpsem juhend: REI120 juhend

NB! Vahelagede tulepüsivusklasse määrates on oluline ka silmas pidada talade minimaalseid laiuseid ja ristlõikeid, mis on toodud ülalolevates juhendites.

  • Maksimaalne roovisamm laes 1000mm
  • Võimalik kinnitada otse olemasolevale konstruktsioonile, ilma lisa alusroovideta
  • Kiire pigaldus
  • Ei vaja tulekindluse saavutamiseks lisaks villa
  • Palju erinevaid kinnitusviise (kruvid, naelad, klambrid)
  • Üks õhemaid tuletõkke lahendusi turul

Töötlemine

Plaate PROMAXON® Typ-A võib töödelda üldkättesaadavate puidutöötlemisvahenditega. Neid võib lõigata, puurida ja freesida. Plaatide töötlemisel tekib tolmu. Tolmu sissehingamine võib olla tervisele kahjulik. Tolm tuleb eemaldada.

Paigaldamine

Plaatide paigaldamine käib Promati juhendi järgi.

Tehnilised andmed
Mahutihedus Umbes 850 kg/m3 ±10%
Niiskussisaldus (pindkuivas olekus) Umbes 1-3%
pH Umbes 9
Soojusjuhtivus λ Umbes 0,27 W/mK
Difusioonitakistus µ Umbes 5,0

Mõõtmed ja mass (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus)
Laius × pikkus

1200 mm × 2500 mm (+0/-3 mm)

Paksus, mass 8 mm ±0,5 mm, umbes 7,3 kg/m2
10 mm ±0,5 mm, umbes 9,0 kg/m2
12 mm ±0,5 mm, umbes 11,0 kg/m2
15 mm ±0,5 mm, umbes 13,1 kg/m2
18 mm ±0,5 mm, umbes 15,6 kg/m2
20 mm ±0,5 mm, umbes 17,3 kg/m2
25 mm ±0,5 mm, umbes 21,7 kg/m2

Staatilised väärtused (läbipaine  ≤1/250, ohutustegur ≥ 3)
Paindetugevus Umbes 4,5 N/mm2 (pikisuunas)
Survetugevus Umbes 6,6 N/mm2 (plaadi pinnaga risti)

Omadused
Tuletundlikkuse klass A1 (EN 13501-1:2002 kohaselt)
Välimus Esipind sile, matt, ühtlast tooni
Ladustamine Hoida kuivas ja pakasega mitte kokku puutuvas kohas.