Puitlagede kaitsmine PROMATECT kaltsiumsilikaat plaatidega

Tulekindlad isekandvad suuremõõtmelised kaltsiumsilikaatplaadid, mis on ette nähtud kasutamiseks üld- ja tööstusehituses puidust ehituselementide (seinad, vahelaed, talad, postid), šahtiseinte ning trapetsplekiga kaetud seinte ja vahelagede tulekaitsekatete tegemiseks.

Tulekindlus REI30-REI120

  1. PROMAXON® Typ-A, 10 mm-REI30
  2. PROMAXON® Typ-A, 15 mm-REI60
  3. PROMAXON® Typ-A, 20 mm-REI90
  4. PROMAXON® Typ-A, REI120 (2x10mm vahelae peal ja 2x25mm vahelae all)
  • Maksimaalne roovisamm laes 1000mm
  • Võimalik kinnitada otse olemasolevale konstruktsioonile, ilma lisa alusroovideta
  • kiire pigaldus
  • ei vaja tulekindluse saavutamiseks lisaks villa
  • palju erinevaid kinnitusviise (kruvid, naelad, klambrid)
  • üks õhemaid tuletõkke lahendusi turul

Töötlemine

Plaate PROMAXON®  tüüp A võib töödelda üldkättesaadavate puidutöötlemisvahenditega. Neid võib lõigata, puurida ja freesida. Plaatide töötlemisel tekib tolmu. Tolmu sissehingamine võib olla tervisele kahjulik. Tolm tuleb eemaldada.

Mõõtmed ja mass (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus)¹
Laius × pikkus 1200 mm × 2500 mm (+0/-3 mm)
Paksus, mass 8 mm ±0,5 mm, umbes 7,3 kg/m2
10 mm ±0,5 mm, umbes 9,0 kg/m2
12 mm ±0,5 mm, umbes 11,0 kg/m2
15 mm ±0,5 mm, umbes 13,1 kg/m2
18 mm ±0,5 mm, umbes 15,6 kg/m2
20 mm ±0,5 mm, umbes 17,3 kg/m2
25 mm ±0,5 mm, umbes 21,7 kg/m2

(1) Konstruktsiooni massi kindlaksmääramiseks kasutada alloleva tabeli väärtusi miinimumväärtustena. Võimalik on tellida muude paksuste ja mõõtmetega plaate – hind päringu alusel.

Tehnilised andmed
Mahutihedus Umbes 850 kg/m3 ±10%
Niiskussisaldus (pindkuivas olekus) Umbes 1-3%
pH Umbes 9
Soojusjuhtivus λ Umbes 0,27 W/mK
Difusioonitakistus µ Umbes 5,0
Mõõtmed ja mass (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus)
Laius × pikkus 1200 mm × 2500 mm (+0/-3 mm)
Paksus, mass 8 mm ±0,5 mm, umbes 7,3 kg/m2
10 mm ±0,5 mm, umbes 9,0 kg/m2
12 mm ±0,5 mm, umbes 11,0 kg/m2
15 mm ±0,5 mm, umbes 13,1 kg/m2
18 mm ±0,5 mm, umbes 15,6 kg/m2
20 mm ±0,5 mm, umbes 17,3 kg/m2
25 mm ±0,5 mm, umbes 21,7 kg/m2
Staatilised väärtused (läbipaine  ≤1/250, ohutustegur ≥ 3)
Paindetugevus Umbes 4,5 N/mm2 (pikisuunas)
Survetugevus Umbes 6,6 N/mm2 (plaadi pinnaga risti)
Omadused
Tuletundlikkuse klassifikatsioon mittesüttivuse kohta A1 (EN 13501-1:2002 kohaselt)
Välimus Esipind sile, matt, ühtlast tooni
Jäätmekäitlus Tootejäätmeid käidelda ehitusprahina, mida võib ladustada kommunaaljäätmete prügilas: jäätmekood 17 01 03 (Plaadid ja keraamikatooted Euroopa jäätmekoodi kohaselt)
Ladustamine Hoida kuivas ja pakasega mitte kokku puutuvas kohas.