Ehitushooaeg on taas täistuuridel käima läinud. Ka sel aastal saavad paljud kortermajad renoveeritud ning neis korteriühistutes on vaja langetada palju olulisi valikuid.

Kõige nähtavam osa renoveerimisest on fassaadi vahetamine, soojustamine või värskendamine. Miks eelistada ühte või teist fassaadilahendust? Tsementplaatide tootjana tahame järgnevalt välja tuua tuulutatavate fassaadilahenduste eelised, plaadi omadused ja näitajad, millest juba konkreetsete toodete vahel valides lähtuda, ning millele tähelepanu pöörata kui plaatide paigaldus juba käimas on.

Tuulutatavad fassaadilahendused

Tuulutatavate fassaadilahenduste puhul kasutatakse soojustuskihina villa, mis kaetakse tuuletõkkeplaadiga. Roovi abil paigaldatakse fassaadi katteplaadid soojustusest ja tuuletõkkeplaadist eemale, jättes fassaadiplaadi ja tuuletõkkeplaadi vahele õhuvahe – nö. tuulduva osa. Seejuures peab tagama õhu juurdepääsu alt soklist ning väljapääsu ülevalt räästast. Nii saavad majast väljuda tekkinud aurud ja niiskus, kuid samas ei pääse need pealiskattena kasutatavat fassaadiplaati kahjustuma. Tuulutatav fassaadilahendus on parim nii hoonete enda kui seal elavate inimeste tervisele – konstruktsiooni vahekihtidesse ei hakka kogunema niiskust ja sellest tekkivat hallitust.

Lisaks tuuldumisele on teine oluline eelis tulekindlus – villa ja tsementplaatide kasutamine soojustusmaterjali ja fassaadi kattematerjaline annab konstruktsioonile vähemalt B klassi tulekindluse. Viimastel aastatel on kahjuks näitena tuua terve rida suurte hoonete põlenguid, kus soojustusena oli kasutatud kergestisüttivaid materjale, ning mis lõppesid väga traagiliselt.

Mida jälgida tsementplaatide valimisel?

Kivipuruplaadid

Kortermajade renoveerimisel ühed levinumad plaadid on kivipurukattega tsementlaast- ja tsementkiudplaadid. Tsementkiudplaadid on vastupidavamad, aga raskemad kui tsementlaastplaadid. Rolli mängib ka tulekindlus – StoneREX Premium Granit – kivipurukattega tsementkiudplaatidel on ainukesena testitud A2 tulekass.  Rootsis näiteks ei tohi üle nelja korruseliste hoonete puhul alla A tuleklassi  materjali kasutada, meil on hetkel veel lubatud ka B tuleklassi tooteid kasutada. Kivipuruplaatide eeliseks on kindlasti see, et kivipuru on naturaalset tooni ning ei tuhmu, fassaadi on võimalik survepesuriga pesta ning paigaldamine on lihtne ja kiire. Samuti ei kahjusta seda närilised ega putukad.

Kivipuruplaadi erinevate tootjate plaatidele otsa vaadates tunduvad nad kõik ühtmoodi kenad. Vahed ilmnevad mõne aasta jooksul kui rolli hakkavad mängima ühe või teise plaadi tehnilised näitajad – seega soovitame alati süveneda plaadi tehnilistesse näitajatesse –  alusplaadi tugevuse ja tiheduse näitajad, veeimavus, löögitugevus, elastsus jne. Plaadid, mis väiksema tihedusega ja mehaaniliselt nõrgemad, rohkem niiskust imavad ning seega ka fassaadis meie kliimast tingitult rohkem paisuvad ja kuivavad, võivad puruneda. Samuti võib hakata kivipuru alla kukkuma. Kui esilagu võib pisut soodsam pakkumine ahvatlevam tunduda, siis fassaad on maja visiitkaart ning maja kaitsekiht – tänane väike kokkuhoid selle kvaliteedi, vastupidavuse ja hea väljanägemise pealt võib juba paari aasta jooksul kätte maksta.

Värvitud tsementplaadid

Populaarsed on ka üle värvitud siledad tsementplaadid – nende puhul tuleb samuti rõhutada esiteks plaadi enda tehnilisi omadusi – siinjuures on väga olulised taaskord plaadi veeimavus, tugevus, elastsus ja koostis. StoneREX Premium Color – värvitud 8, 10, 12 mm paksune tsementkiudplaat, ja StoneREX Premium Color – värvitud 8-16 mm paksune tsementlaastplaat sobivad nii fassaadiplaadi, rõduseinte kui rõdupiirete katmiseks. StoneREX plaadid on värvitud automaatvärviliiniga – tehnoloogiliselt on tagatud, et plaat on tolmuvaba ja puhas enne värvimist, soojendatud õigele temperatuurile ning värvikiht on ühtlane terve plaadi ulatuses. See kõik tagab selle, et spetsiaalselt tsementplaatidele välja töötatud värv fassaadil ka aastakümneid ilus püsib.

Massvärvitud plaadid

Viimasel ajal väga populaarseks saanud massvärvitud plaatide puhul on samuti oluline vaadata plaadi tehnilisi näitajaid, aga nende kõrval on väga oluline võrrelda ka pinnakatte omadusi. Kui mõned plaadid ongi valmistatud eesmärgiga, et nad muutuvad ajas, mis paraku meie kliimas ja suurte tänavate ääres tähendab paratamatult pöördumatut määrdumist, siis teiste puhul on erilist rõhku pandud just pinnakaitsele, mis ei lase niiskusel ja mustusel plaadi pinda tungida. Nii jäävad plaadid sama tooni ning neid on võimalik pinnale jäänud mustusest edukalt pesta. StoneREX Palette Hydrophobic plaadid on just sellised. Lisaks on veel saada spetsiaalse UV ja graffiti kaitsega StoneREX Palette Acrylic Transparent massvärvitud plaadid.

Paigaldamise kvaliteedi olulisus

Üle ega ümber ei saa ka paigaldamise kvaliteedi olulisusest. Paraku on tänavapildis ridamisi näha objekte, mille paigaldamisel ei ole ehitaja ilmselt paigaldusjuhendit avanudki, ning nii on ka väga head plaadid sisuliselt ära rikutud. Kõige olulisemad tingimused, mida majaelanikud ka ise paigaldamise käigus jälgida saavad on järgmised (nimetagem seda siis omaniku järelvalveks 😊):

 • Plaate tuleb enne paigaldamist hoida kindlasti katuse all sademete eest kaitstult.
 • Plaati ei tohi lõigata ja auke ette puurida vihma ja lumega lageda taeva alla – tekkinud tsemenditolm ladestub plaadile, märja plaadi nühkimisega kahjustatakse värvipinda või jääb see kivipuru vahele kinni.
 • Lõikamisel ja puurimisel tekkinud tolm tuleb eemaldada kohe suruõhu, tolmuimejaga või pehme kuiva lapiga.
 • Kivipuruplaati lõigatakse kivipuru poolelt, värvitud plaati tagaküljelt.
 • Paigaldamise käigus lõigatud plaadi servad tuleb alati üle värvida või katta niiskustõkkega.
 • Plaadile peab jääma taha piisav tuulutusvahe – õhk peab saama ülevalt alla vabalt liikuda.
 • Oluline on järgida juhendis toodud kruvi kaugust plaadi servadest, et plaadi nurgad ja servad ei murduks.
 • Plaatide vahele jätta juhendis toodud paisumisvuugid, plaat peab saama fassaadis pisut „elada“.
 • Roovina kasutatav puit peab olema kvaliteetne ja kuiv, paigaldada ei tohi niisket puitu.
 • Puitroov tuleb alati katta kaitsva teibiga.
 • Kruve ja neete ei tohi liiga kõvasti kinni keerata.

Asjatundlikud ehitajad järgivad kahtlemata tootjapoolseid juhendmaterjale ning asjatundliku ehitusjärelvalve kontrollib, kas tootja on plaadile ning muudele materjalidele välja andnud ka nõuetele vastava toimivusdeklaratsiooni. Viimane näitab, kas toode on testitud nagu nõutud ning kas see vastab EU vastavale standardile ja nõuetele.

Nõuete järgimise korral ning kvaliteetse materjali valimisel võib kindel olla, et uus fassaad ka aastakümnete pärast ilusa välja näeb, maja efektiivselt kaitseb, aitab kokku hoida soojakuludelt ning tõstab kinnisvara hinda.

Soovime häid valikuid!