promat logo

Promat on tulekaitselahendustele spetsialiseerunud rahvusvaheline ettevõte, mis pakub passiivsete tuletõkkesüsteemide ehitamiseks vajalikke materjale ning professionaalset nõustamist. Ettevõttel on kogemusi rahvusvahelisel tasandil rohkem kui 50 aastat olles liider sertifitseeritud tuletõkkelahenduste ja -süsteemide ning toodete arendamises.

Promat ametlik esindaja Eestis Centene Pro OÜ ja esindatav tuletõkkelahenduste portfell on väga lai, kattes laias laastus kõik passiivsed tulekaitsevajadused.

Promat ja Centene PRO on võtnud oma südameasjaks viia Eesti ehitustegevus ohutumale tasemele, koolitada valdkonna inimesi tulekaitselahenduste ja -materjalide vallas, korraldada vastavasisulisi infopäevi ja teha koostööd päästeameti ja ettevõtetega, kes samu väärtusi jagavad.

Promat sertifitseeritud tuletõkkelahendused on oluline osa hoone tuleohutusest!

Tuletõkkelahendusi saab kasutada näiteks rajatiste (teras, betoon, puit, komposiit) kaitsmiseks, tuletõkkesektsioonide rajamiseks ja tulekahju ajal kuumust ja suitsu juhtivate kanalite ehitamiseks.

Promat toodab üht kõige terviklikumat ja tõhusamat plaatide valikut turul, kasutades ära laia valikut ETEX Groupis saadavalolevaid tehnoloogiaid, sealhulgas patenteeritud PROMAXON® kaltsiumsilikaati ja PromaX® tehnoloogiaid. 

Tuletõkkelahendused tulekahju ja selle ohu vältimiseks

Ehitiste tuleohutusele pööratakse üha enam tähelepanu ja ehitusturu vajadustega kohanemiseks on ka tuletõkkematerjalide tootjad töötamas välja järjest paremaid lahendusi. Kuna eksimused tuletõkketööde teostamisel võivad kriitiliselt mõjutada ehitise tuleohutusnõuete tagamist ning reaalses tulekahjuolukorras viia traagiliste tagajärgedeni, on ehitusettevõtjal oluline olla kursis tuletõkkematerjalide võimaluste ja valikutega. 

Tuletõkkekonstruktsioon võib olla ka hoone selline osa, mis on ette nähtud eelkõige suitsu piiramiseks ning tervikuna täidab ainult suitsu läbitungimise piiramise nõudeid. Selline tuletõkkekonstruktsioon peab tagama, et evakuatsioon on ohutu ning tuli ei levi ettenähtud aja jooksul ühest tuletõkkesektsioonist teise.

Hoone jaotatakse tuletõkkesektsioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkesektsioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkesektsiooniga, milles tulekahju alguse sai.

Tuletõkkesektsioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, sealhulgas vahelagedest, katuslagedest, ripplagedest, ustest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest.

Tulekindluse tagamine

Sõltumatute akrediteeritud asutuste poolt põhjalikult testitud Promatect plaadid on mittepõlevad ja nendel on kõige rangemate standardite kohaselt kõige pikem vastupidavus. Promati plaadikaitsesüsteemid on mõeldud lihtsaks paigaldamiseks, tööl suure tulemuslikkuse tagamiseks ja pidades silmas paigaldajate ja kasutajate tervist. Saadaval on erinevaid plaaditooteid, mis vastavad A1 tulekindluse, akustika ja eelistatud paigaldusmeetodite nõuetele.

Tuletõkkelahendused suitsuärastuskanalite ehitamiseks

Promatect tuletõkkelahendusi on lihtne kasutada ja paigaldada. Plaatidega lahendused on kompaktsed ja kanalid, mis on kaetud Promatect plaatidega võtavad vähe ruumi. Kasutades Promatecti plaate näiteks parklakorrustel, saab säästa ruumi parkimiseks, mis on üheks peamiseks probleemiks hoonete ruumikasutuse ja kulude kokkuhoiu juures.

Suitsuärastuskanalid vastavalt standardile EN12101-7

  • Sertifitseeritud Eesti turule (sertifikaadid PAGD GTC 1796-CPR-0013 and 1796-CPR-0014)
  • Suitsukanalite lahendused neljast ja ka kolmest küljest kaitsuna kuni EI120.
  • Suitsukanalite lahendused nii „single“ kui „multi“ nõuetele vastavalt ühelt tootjalt
tuletõkkelahendused "single"
"single" lahendus
tuletõkkelahendused "multi"
"multi" lahendus

PROMATECT®-LS

Tulekindlad kanalid

PROMATECT®-L500

Ventilatsiooni- ja suitsuärastuskarbid

PROMATECT®- L

Mitmeotstarbeline tuletõkkeplaat

Tuletõkkelahendused ehituskonstruktsiooni kaitsmiseks

PROMATECT®-H

Teras- ja betoonkonstruktsioonid

PROMATECT®-XS

Terastalade tulekaitse

PROMAXON®, tüüp A

Puitlagede kaitsmine

PROMATECT®-100

Teras- ja betoonpõranda kaitse

PROMATECT®-100X

Hoonete tuletõkkesektsioonide kaitse

PROMAT tooted tulekahju peatamiseks

Töökindluse tagamiseks pakub Promat laia valikut liime ja katteid – koos Promat plaatidega on tagatud süsteemide tulepüsivus ja vastupidavus.

PROMASEAL®-A

Tuletõkkehermeetik liitekohtadele

PROMASEAL®-A Spray

Tuletõkkehermeetik

PROMASTOP®-W

Paisuv tuletõkkemähis

PROMASTOP®-CC CB

Kaetud mineraalvillplaat

PROMASTOP®-CC

Katteaine läbiviigutihenditele

PROMASTOP®-FC MD

Tuletõkkekrae plasttorudele