Suitsutõrje esmane ülesanne peab alati olema ohutus elule!

Suitsukontroll

Hoonete ja sisustuse kaitse suitsukahjustuste eest on teisejärgulise tähtsusega.

 • 60–85% kõikidest tulekahjusurmadest on põhjustatud „gaasi- või suitsukahjustustest ja põletustest“ ja umbes 57% tulekahjusurmadest leiavad aset väljaspool tulekahju tekkeruumi.
 • Suits tuleb eemaldada, et vältida ohtu elanikele ja alandada hoones temperatuuri.

Suitsueemaldus süsteemide ning suitsutõrje plaanimine ning projekteerimine on ehitusprojekti tuleohutusosa üks kohustuslikest alapunktidest.

Suitsueemalduskanalid

Promatect tuleõkkelahendusi on lihtne kasutada ja paigaldada. Plaatidega lahendused on kompaktsed. Suitsuärastus- ja ventilatsioonikanalid, mis on kaetud plaatidega võtavad vähe ruumi. Kasutades Promatecti plaate näiteks parklakorrustel, saab säästa ruumi parkimiseks, mis on üheks peamiseks probleemiks hoonete ruumikasutuse ja kulude kokkuhoiu juures.

Suitsutõrjekanalid(suitsueemaldus) vastavalt standardile EN12101-7

 • Sertifitseeritud Eesti turule (sertifikaadid PAGD GTC 1796-CPR-0013 and 1796-CPR-0014)
 • Suitsukanalite lahendused neljast ja ka kolmest küljest kaitsuna kuni EI120.
 • Suitsukanalite lahendused nii „single“ kui „multi“ nõuetele vastavalt ühelt tootjalt

Tuletõkkekanal – see torustik on kas toite- või väljatõmbekanal ja peab olema tulekindel, kui see läheb tuletõkkesektsioonist läbi teise sektsiooni või suundub näiteks evakuatsioonikoridori.

 • Tulekindlad (ventilatsiooni-) kanalid
 • Katsestandard EN 1366-1
 • Klassifikatsioonistandard EN 13501-3

Suitsutõrjekanal – suitsu eemaldamine on põlemissaaduste nagu suitsu ja mürgiste gaaside eemaldamine hoonest, mis muidu võivad halvendada nähtavust ja kahjustada organismi talitlust.

 • Suitsuärastuskanalid
 • Katsestandard EN 1366-8 (multi) ja EN 1366-9 (üksik)
 • Klassifikatsioonistandard EN 13501-4
tuletõkkelahendused "single"

 

„Ühekambrilised“ suitsutõrjekanalid, mida saab kasutada ainult ühes kambris

(AINULT horisontaalne kanal)

tuletõkkelahendused "multi"

 

„Mitmekambrilised“ suitsutõrjekanalid, mida saab kasutada ühes või mitmes kambris

(võivad olla horisontaalsed ja vertikaalsed kanalid)

PROMATECT®-LS

Tulekindlad kanalid

PROMATECT®-L500

Ventilatsiooni- ja suitsutõrjekarbid

PROMATECT®- L

Mitmeotstarbeline tuletõkkeplaat