Mittesüttiv madala tihedusega kaltsiumsilikaatplaat

Tootekirjeldus

PROMATECT®-L on keemiliselt inertne ja vastupidav lahjendatud hapetele ning leelistele. Kohtades, kus kõrge kemikaali kontsentratsioon on tõenäoline, tuleks plaate kaitsta.

PROMATECT®-L on vastupidav niiskuse toimele ja ei halvene füüsiliselt märgades või niisketes tingimustes kasutamisel. Vanus ega niiskus ei vähenda toimivusomadusi. Töötlemata pinnad imavad vett, mis võib põhjustada tugevuse vähenemist, kuid pärast kuivamist taastub plaadi tugevus. PROMATECT®-L ei soodusta hallituse teket ja on vastupidav kahjurite rünnakutele.

Kasutamine

  • Suitsuärastuskanal, elektrikaabli šaht, kommunikatsioonide šaht

Töötlemine

Plaate PROMATECT®-L võib töödelda üldkättesaadavate puidutöötlemisvahenditega, neid võib lõigata, puurida ja freesida. Plaatide töötlemisel tekib tolmu. See võib olla tervisele kahjulik. Vältida silma ja nahale sattumist. Tolmu mitte sisse hingata. Tolm tuleb eemaldada.

Paigaldamine

Plaatide paigaldamine käib Promati juhendi järgi.

Tehnilised andmed
Mahutihedus Umbes 450 kg/m3 ±15%
Niiskussisaldus (pindkuivas olekus) Umbes 3,5-6%
pH Umbes 9
Soojusjuhtivus λ Umbes 0,083 W/mK
Difusioonitakistus µ Umbes 3,2

Mõõtmed ja mass (+20 °C, 65% suhteline õhuniiskus)
Laius × pikkus

1200 mm × 2500 mm (±3,0 mm)

Paksus, mass 20 mm ±0,5 mm, umbes 9,5 kg/m2
30 mm ±0,5 mm, umbes 14,2 kg/m2
40 mm ±0,5 mm, umbes 18,9 kg/m2
50 mm ±0,5 mm, umbes 23,6 kg/m2

Staatilised väärtused (läbipaine  ≤1/250, ohutustegur ≥ 3)
Paindetugevus Umbes 1,7 N/mm2 (pikisuunas)
Survetugevus Umbes 4,2 N/mm2 (plaadi pinnaga risti)
Elastsusmoodul E Umbes 1200 N/mm2 (pikisuunas)

Omadused
Tuletundlikkuse klass A1 (EN 13501-1:2002 kohaselt)
Välimus Esipind sile, matt, ühtlast tooni
Ladustamine Hoida kuivas ja pakasega mitte kokku puutuvas kohas.